Anlatılacak hikâyenin resimlendirildiği bir televizyon şeridi ve bu şeridin kullanılacağı kutu ile bu teknik uygulanır. Televizyon şeridinin kutusu için genelde karton kutu (koli) kullanılır. Marangozda da televizyon kutusu yaptırılır; fakat bu pahalıya gelir. Televizyon şeridine anlatılmak istenen olay ya da hikâye metnine uygun resimler çizilir. Resimler hikâyenin ya da olayın amacına uygun olmalıdır. Film şeridi resim özelliklerine göre yapılmalıdır. Şerit yapıldıktan sonra çubuklara ve kutuya yerleştirilir. Çocukların ilgisini çeken bir tekniktir. Göz hizasına konarak kullanılır. Öğretmen hikâyeyi önceden okumalıdır. Beyaz kâğıda yazılmış olay veya hikâye metni okunmaz. Çocuklara dönük olarak anlatım yapılır. Çocukların görebileceği şekilde oturmalarına fırsat verilmelidir. Çocuklara hikâye anlatılırken resimleri inceleyebilmeleri için zaman yaratılır. Çevirme işlemi yavaş, yapılırken, hikâye anlatımı da yavaş ve anlaşılır olmalıdır. Görme engelliler dışındaki diğer özür gruplarının eğitiminde kullanılabilen bir tekniktir. Televizyon şeridi ile hikâye anlatımını görme engellilerde özel betimlemeli hikâyeler dışında kullanılamazken; özel eğitimin özür grubuna göre sınıflandırılan diğer tüm alanlarında seviyelerine göre kullanılır.

tv2.png